Vicon RO-EDW GEOSPREAD

Vicon RO-EDW GEOSPREAD

Strooien zonder zorgen? Vicon RO-EDW GEOSPREAD

De RO-EDW GEOSPREAD heeft een kuipinhoud van 1.500 - 3900 liter en een maximale strooibreedte van 54 meter.

De GEOSPREAD® technologie op de strooier maakt het mogelijk om sectie voor sectie nauwkeurig uit te schakelen, van de ene kant naar de andere, tot aan de laatste buitenste sectie in bijvoorbeeld een gerend perceel. Zo kunnen de secties van 1 meter van buiten naar binnen of omgekeerd worden geschakeld om overlappingen tot een minimum te beperken en kunstmest te besparen. Met een maximum van 54 secties en de mogelijkheid om secties over het midden te wisselen, wordt onnodige overlap tot een absoluut minimum beperkt. 

Precisieweging

De secties worden geregeld door zowel de positie van het kunstmestafgiftepunt op de schijf als de snelheid per minuut te wijzigen. Omdat het toerental van de schijf tijdens de sectiecontrole niet wordt gewijzigd, wordt de overlapping tussen beide schijven nauwelijks beïnvloed om variatie in het strooibeeld te voorkomen en kan de sectie zeer snel worden in- en uitgeschakeld. De 4 weegcellen en de referentiesensor van de GEOSPREAD strooiers zijn belangrijke kenmerken, omdat bij de sectiecontrole een nauwkeurige weging noodzakelijk is.

Hoogste precisie in alle omstandigheden

Met de unieke referentiesensortechnologie van Vicon op alle GEOSPREAD-modellen worden alle negatieve invloeden van de buiten op het strooibeeld automatisch gecorrigeerd en geëlimineerd, zodat zelfs op hellingen de grootst mogelijke strooiprecisie wordt bereikt.

Kan ik je helpen?