IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL

Gemaakt om slim, efficiënt en gemakkelijk te werken

Om jouw percelen zo optimaal mogelijk te kunnen benutten, moet je jouw teeltwerkzaamheden optimaliseren. Wanneer je aan het werk gaat, heb je de juiste machines en oplossingen nodig om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. IsoMatch GEOCONTROL, een geavanceerde applicatie voor de IsoMatch Tellus PRO en IsoMatch Tellus GO+ terminals, helpen je om alle ISOBUS-compatibele machines efficiënt te bedienen. In combinatie met een GPS-ontvanger voldoe je aan alle behoeften van eenvoudige, slimme en efficiënte landbouw!

IsoMatch-GEOCONTROL-Field_width650 vicon

De voordelen van IsoMatch GEOCONTROL 

 • Sectieschakeling: Automatisch in- en uitschakelen van secties op kopeinden, perceelsgrenzen en reeds bewerkte werkgangen om overlapping tot een minimum te beperken. Je kunt nu tot 24 secties aansturen met een IsoMatch Tellus GO+ of 110 secties met een IsoMatch Tellus PRO.
 • Variabele doseringsregeling: Past automatisch de dosering van het werktuig aan op basis van de input van de taakkaart. Het is nu ook mogelijk om 24 verschillende doseringen tegelijk te regelen.
 • Documentatie: Slaat alle operationele werkgegevens en perceelkaarten op voor uitwisseling via USB naar jouw managementsysteem of draadloos via IsoMatch FarmCentre
 • Handmatige stuurhulp: Geadviseerde rijpositie met behulp van geleidingslijnen in het veld en op de kopakker.
 • Slimme grensregistratie: onafhankelijk van de werkbreedte, zelfs zonder gecorrigeerd werktuig.
 • Grensverkleining: creëer nieuwe binnengrenzen door de gewenste breedte van de kopakker in te stellen. Handmatige geleiding voor alle bewerkingen, inclusief niet-elektrische of niet-ISOBUS werktuigen.

 

Section Control (SC)

De automatische sectieschakeling zorgt ervoor dat de secties van het werktuig automatisch worden in- en uitgeschakeld. Dit voorkomt ongewenste overlapping en werken buiten de perceelsgrens.

 • Secties uitschakelen bij het rijden over reeds bewerkte werkgangen
 • Secties uitschakelen bij het rijden buiten de perceelsgrens
 • Secties uitschakelen bij het achteruit rijden
 • Kopakkerregeling
 • Mogelijkheid tot handmatige uitschakeling

 

Variable Rate (VR)

De variabele dosering past de dosering van jouw machine automatisch aan op basis van taakkaarten met een variabele dosering. Hiermee kun je de dosering van bijvoorbeeld zaaigoed, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen variëren.

- Specifieke doseringen van taakkaart naar machine aansturen

- Documenteren van de toegepaste doseringen aan de hand van rapportages

 

Meerdere geleidingslijnen

Het is mogelijk om meerdere geleidingslijnen toe te voegen met een maximum van 20 lijnen per perceel. Je kunt elke lijn die je wilt toewijzen, selecteren of verwijderen. Deze functionaliteit zorgt voor een grotere flexibiliteit.

Handmatige stuurhulp met IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL - De voordelen

 • Eenvoudige en comfortabele bediening, omdat je niet handmatig secties hoeft in of uit te schakelen of de dosering hoeft te wijzigen. Je kunt je 100% concentreren op het rijden.
 • Efficiënter werken en het vermijden van overlappingen leidt tot kostenbesparingen van 5-10% op kunstmest. Daarnaast leid het tot betere teeltomstandigheden en een mogelijke opbrengstverhoging.
 • Section Control - Controleer automatisch tot 24 secties met een IsoMatch Tellus GO+ of 110 secties met een IsoMatch Tellus PRO.
 • Variable Rate - Gebruik altijd de exacte hoeveelheid meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaaigoed
 • Handmatige stuurhulp - Blijf jouw geleidingslijnen nauwkeurig volgen in het veld
 • Rapportages – met behulp van IsoMatch FarmCentre kun je rapporten op afstand versturen en downloaden

Voor meer informatie over IsoMatch GEOCONTROL kun je contact opnemen met jouw dealer of onze webshop bezoeken op   www.isomatchshop.com

Smart Efficient Easy Farming - iM FARMING

Kan ik je helpen?