Maaien met voldoende capaciteit

De groei bij de melkveebedrijven gaat gestaag door, zo ook de oppervlaktes grasland die worden ingekuild op de melkveebedrijven. Op bedrijfsniveau stijgt de totale melkproductie en het aantal melkkoeien door de afname van het aantal melkveebedrijven en de gestegen melkproductie per koe.

Vicon Extra maaiers
VIC-Extra-628T-0001-jpg-jpg-g19ffaruwe
VI-EXTRA-632T-Farmer-002
VI_EXTRA7100T-BX_001

De gemiddelde omvang bedroeg in 2020 105 melkkoeien per melkveebedrijf. Zo is ook de oppervlakte landbouwgrond per bedrijf gestegen naar gemiddeld 58,1 ha. ( bron agrimatie ). Dit betekent voor veel melkveehouders de keuze bijvoederwinning zelf doen of de loonwerker inschakelen. Veel verschillende onderdelen spelen in deze afweging een rol. Daarom hebben wij een handige checklist gemaakt.

Checklist uitbesteden of zelf doen

Vicon maaien met voldoende capaciteit

       0

Zelf maaien of uitbesteden?

Wanneer arbeid aanwezig is kan het interessant zijn om zelf te maaien. Voordeel is de flexibiliteit wanneer het weer moeilijk te voorspellen is, een ander voordeel is dat je eerder kleinere partijen gaat maaien bijvoorbeeld ten dienste van de beweiding. 

Ook wanneer er een lichte snede staat houd je de kosten eenvoudiger in de hand wanneer je in eigen beheer maait.

0

Welke apparatuur gebruik je?

Alles valt of staat met de apparatuur waarmee je van start gaat.

0

Staat de maaicapaciteit in verhouding tot de oogstcapaciteit?
       

Zo moet de capaciteit van het maaien in verhouding staan tot de capaciteit van het oogsten. Anders krijg je het effect dat het eerst gemaaide gewas veel droger is dan het laatst gemaaide.

0

Arbeidskosten 

Daarnaast zal ook de factor arbeid en daarbij behorende kosten meegenomen moeten worden, hoe hoger de capaciteit per uur hoe lager de arbeidskosten per ha.

0

Beschikbaar vermogen 

Hoeveel vermogen is er beschikbaar voor het maaien.

Kortom tal van factoren bepalen uiteindelijk de juiste keuze.

 

In feite hebben de groter wordende bedrijven behoefte aan steeds grotere maaicapaciteit.

Wanneer je dit qua vermogensbehoefte zo gunstig mogelijk wilt doen ga je naar een maaier zonder kneuzer. Is er voldoende vermogen beschikbaar dan kun je ook kiezen voor een maaier met kneuzer. Maaien met een kneuzer heeft altijd een positief effect op het droogresultaat ( in een artikel van de boerderij 19 febr 2019 geeft men aan bij maaien met een kneuzer, in een vergelijkingstest gemeten tussen de 33 en 45 % ds en zonder kneuzer 28 % ).

Een kneuzer geeft je de mogelijkheid om de droogeigenschappen van het gewas te optimaliseren.

Je kunt het eenvoudig als volgt benaderen:

Wanneer er een trekker tot 90 pk voorradig is kun je met een maaibreedte maaien tot wel 400 cm zonder kneuzer en 320 cm met kneuzer.

Wanneer je over trekkers boven deze pk klasse praat heeft het zin om naar maaicombinaties te kijken en kun je er voor kiezen om de trekker uit te rusten met een front hefinrichting en frontaftakas.

Praat je dan bijvoorbeeld over een trekker van 120 pk dan kun je hiermee  gaan maaien met een maaicombinatie zonder kneuzer tot wel 720 cm (320 cm brede frontmaaier en 400 cm achtermaaier). Bij 25 cm overlap tussen de front en achtermaaier blijft er netto 695 cm maaibreedte over. Afhankelijk van de perceels omstandigheden , oppervlakte en vorm is het goed mogelijk om dan met een capaciteit van 7 ha per uur te maaien.

Bij een maaicombinatie met kneuzer zul je voor een iets kleinere werkbreedte moeten kiezen ivbm grotere vermogensbehoefte, in dit geval 120 pk maximaal 600 cm ( 280 cm en 320 cm combi). Ook hier weer: een overlap van 25 cm betekent een netto maaibreedte van 575 cm en een mogelijke capaciteit van 5,75  ha per uur.

Marja Lelieveld
VI-Grass-Management-004-jpg-g18kw8quoy

Voordeel is de grotere droogsnelheid waardoor ook een keer minder schudden goed van toepassing kan zijn, uiteraard scheelt dit ook weer arbeid en kosten omdat je een bewerking uitspaart.

 

 

Werkbreedtes bij Vicon

Voor de grotere bedrijven met beschikbare vermogens tot 150 pk kan het interessant worden om te  gaan maaien met triple maaiers zonder kneuzer voor extra capaciteit. Bij Vicon hebben we de Extra 390 met en werkbreedte van 870 cm en de Vicon Extra 395 met 950 cm werkbreedte, respectievelijk 125 pk en 150 pk. Bij een triple maaier met een werkbreedte van 950 cm kun je denken aan een capaciteit van 9.5 ha. per uur. Dit is wel sterk afhankelijk van de perceelgrootte en vorm.

Is er vermogen boven de 160 pk beschikbaar dan kun je ook kijken naar triple maaiers met kneuzer  Bij Vicon hebben we bij de triple maaiers met kneuzer  de variant 870 cm en 1020 cm maaibreedte. De vermogensbehoefte is hier respectievelijk 160 pk en 200 pk. De capaciteit kan hierbij wel op 10 ha of meer per uur komen ook weer afhankelijk van de perceels omstandigheden en het beschikbaar vermogen.werkbreedte van 950 cm kun je denken aan een capaciteit van 9,5 ha per uur, wel weer sterk afhankelijk van de perceelsgrootte en vorm.

Vicon Extra

Henk ter Keurs

Key Accountmanager Kverneland Group Benelux

Kan ik je helpen?